Closing on: Jun 28, 2024
Administratiewe Klerk – Verkoeling

E-pos u aansoekbrief en CV met verwysings na werwing@dennegeur.co.za

Geen telefoniese navrae sal hanteer word nie.

Sluitingsdatum: 28 Junie 2024

As u nie binne 14 dae na sluitingsdatum terugvoering kry nie, moet u aansoek as onsuksesvol beskou word.

Job Category: Administration
Job Type: Full Time
Job Location: Grabouw

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx